Alle publikasjoner

Nøkkelhullet - informasjonsfolder

Nøkkelhullet brosjyre
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:lokalt folkehelsearbeid
    År:2009Antall sider:4
  • IS-nummer: IS-1751
Målgruppe: Forbrukere
​Kortfattet forbrukerinformasjon om sunnhetsmerkeordningen Nøkkelhullet på sunnere matvarer. Nøkkelhullet gjør det enkelt å velge sunnere alternativer i handlesituasjonen. Symbolet betyr at en matvare inneholder mindre fett, salt og sukker, og mer fiber, enn andre produkter i sin matvaregruppe.