Alle publikasjoner

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter - et kvalitetssikringsprosjekt

Forsiden av publikasjon: Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter - et kvalitetssikringsprosjekt
  • Tema: Omsorgstjenester, Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:omsorgstenester
    År:2007
  • IS-nummer: IS-0212
Målgruppe: Ansatte i alders- og sykehjem, men vil også være nyttig for de som jobber i hjemmetjenestene.
​Mat og måltider har en sentral plass i alders- og sykehjem. Maten skal bidra til å tilfredsstille grunnleggende behov for energi og næring. Måltidene er også et samlingspunkt som skal fremme trivsel og helse.
Beboere i sykehjem kan ofte ha nedsatt allmenntilstand og nedsatt matlyst, og derfor problemer med å få i seg nok mat. For pleiepersonalet er kunnskap om ernæring og praktiske ferdigheter viktig når mat og måltider skal tilrettelegges for beboerne.
 
Heftet "Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikringsprosjekt" gir en innføring i hva ansatte bør ha kjennskap til for at beboerne i sykehjem skal oppleve å ha et godt mattilbud. Heftet presenterer også et fagutviklingsprosjekt ved et undervisningssykehjem hvor hensikten var å kvalitetssikre dekking av ernæringsbehovet til pasienter i sykehjem.
 
Heftet er skrevet av sykepleier Gerd Sylvi Sellevold og klinisk ernæringsfysiolog Vigdis Brit Skulberg.