Alle publikasjoner

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter - et kvalitetssikringsprosjekt

Forsiden av publikasjon: Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter - et kvalitetssikringsprosjekt
  • Tema: Omsorgstjenester, Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:omsorgstenester
    År:2007
  • IS-nummer: IS-0212
Målgruppe: Ansatte i alders- og sykehjem, men vil også være nyttig for de som jobber i hjemmetjenestene.
​Mat og måltider har en sentral plass i alders- og sykehjem. Maten skal bidra til å tilfredsstille grunnleggende behov for energi og næring. Måltidene er også et samlingspunkt som skal fremme trivsel og helse.
Beboere i sykehjem kan ofte ha nedsatt allmenntilstand og nedsatt matlyst, og derfor problemer med å få i seg nok mat. For pleiepersonalet er kunnskap om ernæring og praktiske ferdigheter viktig når mat og måltider skal tilrettelegges for beboerne.
 
Dette heftet gir en innføring i hva ansatte bør ha kjennskap til for at beboerne i sykehjem skal oppleve å ha et godt mattilbud. Heftet presenterer også et fagutviklingsprosjekt ved et undervisningssykehjem hvor hensikten var å kvalitetssikre dekking av ernæringsbehovet til pasienter i sykehjem.
 
Heftet er skrevet av sykepleier Gerd Sylvi Sellevold og klinisk ernæringsfysiolog Vigdis Brit Skulberg.