Alle publikasjoner

Mat for spedbarn

Forsiden av publikasjon: Mat for spedbarn
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Ernæring
    År:2011Sist revidert: 2011Antall sider:60
  • IS-nummer: IS-1047
Målgruppe: Spedbarns foreldre
​Mat for spedbarn gir praktiske råd om kosthold i barnets første leveår
​Rådene er basert på «Anbefalinger for spedbarnsernæring», og er rettet mot foreldre. Heftet deles ut til alle spedbarnsforeldre på helsestasjonene.