Alle publikasjoner

Krav til lovlig skjenking

Forsiden av publikasjonen: Krav til lovlig skjenking
  • Tema: Alkohol
  • Kategori: OpplæringUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2011
  • IS-nummer: IS-0320
Målgruppe: Materiellet er sendt ut til alle landets skjenkesteder, men kan også bestilles som pakke, IS-0320.
Informasjonsmateriell og råd om ansvaret som følger med å inneha en skjenkebevilling for alkohol, særlig med tanke på alderskontroll, falsk legitimasjon og skjenkebestemmelser.