Alle publikasjoner

God kommunikasjon via tolk - kortversjon

Forsiden av publikasjon: Kortversjon - Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene
  • Tema: Innvandrerhelse
  • Kategori: VeiledereUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:minoritetshelse og rehabilitering
    År:2011Antall sider:4
  • IS-nummer: IS-1924
Målgruppe: Ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene
​Tilrettelagt kommunikasjon via tolk kan være nødvendig for at helse- og omsorgstilbudet skal bli av god kvalitet.
For personer med begrensede norskkunnskaper eller redusert hørsel og syn, kan en tolk være helt essensielt for at helse- og omsorgstilbudet skal bli best mulig.
 
 
Publikasjonen tar for seg tre hovedemner:
 •Viktige momenter når du skal bestille tolk
 •Hvordan gjennomføre en tolket samtale
 •Finansiering av tolketjenester