Alle publikasjoner

Informasjonsbrosjyre om muligheter med nødnettet

Forsiden av publikasjon: Informasjonsbrosjyre om muligheter med nødnettet
  • Tema: Nødnett
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Nødnettprosjekt - helse
    År:2011Antall sider:12
  • IS-nummer: IS-1906
Målgruppe: Beslutningstagere og brukere i kommune og spesialisthelsetjenesten
Stortinget vedtok i juni 2011 å bygge ut nødnettet i hele landet. En viktig del av forberedelsene er informasjon og kunnskap om hva overgangen til et nytt kommunikasjonsnett vil innebære for tjenesten.
I denne brosjyren beskrives de mulighetene som det nye nødnettet gir og hva helsetjenesten selv må følge opp for at teknologien kan utnyttes maksimalt.