Alle publikasjoner

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Forsiden av publikasjon: Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern
  • Tema: Psykisk helsevern, Kontrollkommisjonen og tvang, Psykisk helse og rus
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Avdeling psykisk helsevern og rus
    År:2011Antall sider:7
Målgruppe: Behandlere ved psykisk helsevern
​Denne brosjyren inneholder informasjon til faglig ansvarlig for personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern.