Alle publikasjoner

Informasjon til deg som er dømt til tvungent psykisk helsevern

Forsiden av publikasjon: Informasjon til deg som er dømt til tvungent psykisk helsevern
  • Tema: Psykisk helsevern, Kontrollkommisjonen og tvang, Brukere og pårørende, Psykisk helse og rus
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Avdeling psykisk helsevern og rus
    År:2011Antall sider:7
Målgruppe: Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern