Alle publikasjoner

Hold ut!

Forside av publikasjonen: Hold ut!
  • Tema: Tobakk, Folkehelse
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Grupperettet folkehelse
    År:2011Sist revidert: 2014Antall sider:13
  • IS-nummer: IS-1960
​Brosjyre som gir tips og råd om hvordan man kommer seg røykfri gjennom de første ukene  etter røykeslutt. Utarbeidet av Ásgeir R. Helgason og Lena Nederfeldt i samarbeid med personalet ved svenske Centrum för Tobaksprevention, Samhällsmedicin. Oversatt til norsk og bearbeidet av Helsedirektoratet 2011.