Alle publikasjoner

Helsemessige gevinster av økt folatinntak.Hvordan nå ut til ønsket målgruppe?

Forside av publikasjonen: Helsemessige gevinster av økt folatinntak.Hvordan nå ut til ønsket målgruppe?
  • Tema: Ernæring, Folkehelse
  • Kategori: RapporterUtgiver:Nasjonalt råd for ernæring
    Ansvarlig avdeling:Grupperetta folkehelsearbeid
    År:2004Antall sider:62
  • IS-nummer: IS-1181