Alle publikasjoner

Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom (2011-2015)

Forsiden av publikasjoner: Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom (2011-2015)
 • Tema: Helse- og omsorgstjenester
 • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
  Ansvarlig avdeling:Sykehustjenester
  År:2011Antall sider:117
 • IS-nummer: IS-1884
Målgruppe: Sentrale helsemyndigheter, regionale helseforetak og helseforetak, kommuner og ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten. Planen vil også være interessant for pasienter, pårørende og allmennheten.
​Helsedirektoratets formål med planen er å fremme forslag til strategier og tiltak for å bidra til:
 • redusert forekomst, sykelighet og dødelighet av kronisk nyresykdom
 • helhet, kvalitet og likeverdighet i tilbudet til pasienter uavhengig av bosted og sosioøkonomiske forhold.
 • at flest mulig som trenger det, får tilbud om transplantasjon
 • kvalitetsutvikling i dialysebehandling og/eller konservativ behandling for pasienter med svært alvorlig nyresykdom som ikke kan transplanteres.