Alle publikasjoner

Gravid

Forsiden av publikasjon: gravid
  • Tema: Gravid, Tobakk, Ernæring, Fysisk aktivitet
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:grupperettet folkehelsearbeid
    År:2009Antall sider:24
  • IS-nummer: IS-2184
Målgruppe: gravide
​Å være gravid er for de fleste en stor opplevelse. Svangerskapet er også en tid for spørsmål: Hva bør jeg spise? Hva kan jeg spise? Hva med fysisk aktivitet? Er noe farlig?
​Informasjon fra forskjellig hold kan gi ulike opplysninger, og kanskje gjøre deg usikker. Noen har lest én ting, noen har hørt noe annet. For eksempel er mange gravide usikre på om de kan være mye i fysisk aktivitet.
 
Helsedirektoratet mener at du ikke skal behøve å lure på slikt som det i dag fnnes god kunnskap om. I dette heftet har vi samlet den viktigste informasjonen om hva som er bra under graviditeten. Bra for barnet ditt, og bra for deg.
 
Lykke til!