Alle publikasjoner

Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse

Forsiden av publikasjon: Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse
  • Tema: Fysisk aktivitet, Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Global helse
    År:2004Antall sider:27
  • IS-nummer: IS-1213
​Vedtatt av Verdens helseforsamling 22. mai 2004.
​Global strategi for ernæring, fysisk aktivitet og helse viser betydningen av internasjonalt arbeid gjennom Verdens helseorganisasjon og andre organer. Utfordringene er felles, og virkemidlene er også i stor grad de samme. Norge har sluttet seg til den globale strategien, og oppgaven er nå å innlemme innholdet fra den globale strategien inn i norsk politikkutforming. Sosial- og helsedirektoratet ønsker å spille en aktiv rolle i dette arbeidet.