Alle publikasjoner

Frukt og grønnsaker i skolen

Forsiden av publikasjonen: Frukt og grønnsaker i skolen
  • Tema: Samfunnsøkonomiske analyser, Ernæring
  • Kategori: VeiledereUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Økonomi og analyse
    År:2005Antall sider:14
  • IS-nummer: IS-1281
​Rapporten viser hvordan enkle helsekonsekvensutredninger med samfunnsøkonomiske analyser, tross stor usikkerhet, kan gi et mer opplyst beslutningsgrunnlag.