Alle publikasjoner

Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Forsiden av publikasjon: Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
  • Tema: Behandling av rusmiddelproblemer i TSB, Rusmiddelarbeid i kommunen
  • Kategori: VeiledereUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:rusmidler
    År:2009Antall sider:80
  • IS-nummer: IS-1742
​Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan man lettere kan gå fra bekymring til handling.
Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
 
 
 
 
 
Konvertering av PDF-er er under arbeid og det kan derfor forekomme mangler i tabeller og figurer for dem som benytter Leselist.