Alle publikasjoner

Ernæring i helsetjenesten

Forsiden av publikasjon: Ernæring i helsetjenesten
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:HelsedirektoratetÅr:2007Antall sider:67
  • IS-nummer: IS-1424
Rapporten Ernæring i helsetjenesten gir en beskrivelse av dagens situasjon i forhold til klinisk ernæring, hvilke utfordringer vi står ovenfor og foreslår tiltak for å styrke klinisk ernæring i pleie- og omsorgstjenesten, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. ​

Rapporten Ernæring i helsetjenesten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utredningen ble brukt som grunnlag for å foreslå tiltak til Handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen som ble lagt fram i januar 2007.