Alle publikasjoner

Enhetskostnad og enhetsrefusjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Forside av publikasjonen: Enhetskostnad og enhetsrefusjon i somatisk spesialisthelsetjeneste
 • Tema: Finansiering og helseøkonomi
 • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
  Ansvarlig avdeling:Økonomi og analyse
  År:2011Antall sider:24
 • IS-nummer: IS-1866
Målgruppe: Ledelsen i helseforvaltningen, forskningsmiljø, politisk ledelse, ledelsen i regionale helseforetak og ledelsen i helseforetakene.
​I 2009 ble enhetskostnaden beregnet til å være 40 000 kroner. For samme år var enhetsrefusjonen i ISF 35 127 kroner. I perioden fra 2004 til 2009 øker kostnaden per DRG-poeng om lag 5 000 kroner mer enn enhetsrefusjonen. Dette har medført spørsmål om underfinansiering av tjenesten.

Rapporten viser at bakgrunnen for avviket mellom enhetskostnad og enhetsrefusjon er økte rammebevilgninger som ikke gjenspeiles i ISF-budsjettet. Det betyr at merveksten i kostnader har blitt dekt gjennom økt basisramme til helseforetakene. ​

Økt basisramme relateres til flere typer av økte kostnader.

 • Generelle rammestyrkinger og omlegging av regionsykehustilskudd tilsvarende økt kostnadsnivå på om lag 2 000 – 2 400 kroner i perioden fra 2004 til 2006.
 • Økte pensjonskostnader og omstillingsmidler øker kostnadsnivået 7 – 800 kroner fra 2006 til 2007.
 • Tilskudd til dekning av økte pensjonskostnader i 2008 korresponderer med at kostnadsnivået øker om lag 1 600 – 1 900 kroner per DRG-poeng fra 2007-2008.
 • Fra 2008 til 2009 styrkes rammen med Magnussen-midler, generell styrking og tilskudd til pensjonskostnader. Dette tilsvarer økt kostnadsnivå på 6 – 700 kroner.