Alle publikasjoner

Dokumentkontroll av innleggelser i 2009

Forsiden av publisering: Dokumentkontroll av innleggelser i 2009
  • Tema: Medisinsk koding og kodeverk, Ventetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Norsk pasientregister
    År:2011Antall sider:25
  • IS-nummer: IS-1928
Målgruppe: Den sentrale helseforvaltningen, ledere i de regionale helseforetakene og helseforetakene.
Formålet med dokumentkontrollen er å avdekke eventuelle avvik mellom hovedtilstandskoder rapportert til NPR og hovedtilstandskoder som er dokumentert i pasientjournalene. ​