Alle publikasjoner

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010

Forside av publikasjon: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010
  • Tema: Psykisk helsevern, Kontrollkommisjonen og tvang
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:økonomi og analyse
    År:2011Antall sider:16
  • IS-nummer: IS-1941
Målgruppe: Ledere i det psykiske helsevernet, ledelsen i helseforvaltningen, politisk ledelse, ledelsen i regionale helseforetak og ledelsen i helseforetakene.
I denne rapporten presenteres analyser av omfanget av tvangsbruk innenfor det psykiske helsevernet.

I kapittel 1 presenteres resultater basert på de data institusjonene har rapportert til Norsk pasientregister. I kapittel 2 presenteres en gjennomgang av resultater fra kontrollkommisjonenes arbeid og av fylkesmennenes behandling av klager på vedtak om tvangsmedisinering. I kapittel 3 har vi tatt inn en oppsummering av kontrollkommisjonenes merknader vedrørende pasientenes generelle velferd. ​