Alle publikasjoner

Behandlingstilbud til pasienter i TSB

Forsiden av publikasjon: Behandlingstilbud til pasienter i TSB
  • Tema: Behandling av rusmiddelproblemer i TSB
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Økonomi og analyse
    År:2011Antall sider:31
  • IS-nummer: IS-1893
Målgruppe: Ledelsen i helseforvaltningen, politisk ledelse, ledelsen i regionale helseforetak og ledelsen i helseforetakene.
​Denne publikasjonen omhandler pasienter som i løpet av 2009 har fått behandlingstilbud innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tilbudet til denne pasientgruppen er presentert etter hvilket omsorgsnivå pasienten har hatt kontakt med.
​Spesielt har vi sett på tilbud om poliklinisk kontakt etter at døgnbehandlingen er avsluttet. Både kontakten pasientene har med egen sektor og med psykisk helsevern for voksne (PHV) er omtalt i rapporten.