Alle publikasjoner

Barns miljø og sikkerhet, skolestart

Forsiden av publikasjon: Barns miljø og sikkerhet, skolestart
  • Tema: Folkehelsearbeid, Miljørettet helsevern
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Grupperettet folkehelsearbeid
    År:2009Antall sider:2
  • IS-nummer: IS-2311S
Målgruppe: Alle foreldre med barn som skal begynne på skolen samt helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
​Ulykker er en av de største truslene mot barns liv og helse. Noen skader og ulykker kan man ikke forhindre, men foreldre kan gjøre mye for å sikre barns omgivelser. 

Denne brosjyren for seg de vanligste situasjonene der skader og ulykker kan skje når barnet skal begynne på skolen, og gir råd om hvilke enkle grep foreldre kan ta for å tilrettelegge barnets miljø og forebygge skader og ulykker.

Brosjyren gir også enkelte tips om hva man kan gjøre hvis ulykken er ute, og hvor det finnes mer informasjon om temaene i brosjyren.
 
Brosjyren kan brettes ut til en plakat som kan henges opp og brukes som en huskeliste. 
 
Brosjyren er en del av en serie på fem brosjyrer som finnes på bokmål, engelsk, arabisk, urdu og somali.