Alle publikasjoner

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2010

Forsiden av publikasjon: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2010
  • Tema: Norsk pasientregister (NPR), Ventetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Norsk pasientregister
    År:2011Antall sider:48
  • IS-nummer: IS-1904
Målgruppe: Den sentrale helseforvaltningen, ledere i de regionale helseforetakene og helseforetakene.
​Denne rapporten inneholder aktivitetstall for den somatiske delen av spesialist-helsetjenesten i Norge for driftsåret 2010. Data som presenteres her beskriver aktiviteten ved somatiske sykehus, avtalespesialister, private rehabiliterings-institusjoner og sykestuer i Norge. Rapporten utgis av Helsedirektoratets avdeling Norsk pasientregister (NPR).

​Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hovedtall for den somatiske spesialisthelsetjenesten i 2010 i tillegg til informasjon om kvaliteten og komplettheten på de rapporterte data i registeret fra denne sektoren. Rapporten har ikke som siktemål å analysere de forskjeller vi kan observere eller å si noe om andre utviklingstrekk innenfor den somatiske spesialisthelsetjenesten.

 

Ny versjon, august 2011
 
Ny versjon av rapporten er lagt ut i august 2011. Rapporten inkluderer kvalitetssikrede opplysninger om pasientenes bostedsregion. Dette utgjør små endringer som er lagt inn i tabell 2,6 og 8.