IPLOS-registeret

Behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester er økende, blant annet fordi antall eldre øker og fordi kommunene blir tillagt nye oppgaver.
​Det er derfor behov for god kunnskap for å kunne planlegge for framtidens utfordringer.
 
IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren.
 
Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.
 
Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig.

Nyheter