E-resept for leverandør

​Et fagsystem som skal håndtere e-resept må tilrettelegges både funksjonelt og teknisk. 

Krav til test og godkjenning

Helsedirektoratet stiller krav til test og godkjenning av fagsystemer som er tilrettelagt for e-resept.
 
De samme grunnleggende kravene til funksjonalitet og teknikk gjelder for alle, for å sikre fullverdige løsninger.
 

Henvendelser til e-resept forvaltning kan rettes til sak-ersa@helsedir.no (gjelder kun leverandører).