Godkjenning som petroleumslege

​Fra 1.januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger. En petroleumslege skal ha kunnskap om relevant norsk regelverk og kjenne til forhold på innretninger til havs. ​​​

​Helsekravforskriften fastslår at du må gjennomgå obligatorisk opplæring og ha bestått eksamen for å bli godkjent som petroleumslege. Det er ingen begrensninger i hvem som kan gi slik opplæring, men opplæringen må være i samsvar med den fastsatte fagplanen og skal være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. Etter avholdt kurs sendes det inn oversikt over hvem som har gjennomført kurset.

Søknad

Etter fullført opplæring og bestått eksamen kan du søke om å bli godkjent som petroleumslege for tre år via et søknadsskjema. Skjemaet blir sendt til Fylkesmannen i Rogaland som vil gi tilbakemelding på om du er godkjent og for hvilket tidsrom. Ved avslag fra fylkesmannen kan du innen tre uker sende klage til Helsedirektoratet.