Sentrale aktører

​Flere aktører jobber for å gjøre helsetjenesten tilrettelagt for hele befolkningen.

​Grunnmuren for norsk helsetjeneste er at pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene. Målet er tilpasning av tjenester og ikke særomsorg.

Etniske minoritetsgruppers er blant dem som kan oppleve ulikheter i møte med helsevesenet, blant annet på grunn av språkbarrierer. Som resultat oppnår ikke disse gruppene likeverdige tjenester. Mange aktører, både nasjonalt og internasjonalt, jobber med likeverdige helsetjenester.

En liste over viktige aktører finner du til høyre på denne siden.