Gravid

  • En høygravid kvinne.
    Overtidige svangerskap

    I påvente av revisjon av Norsk gynekologisk forenings (NGF) veileder i fødselshjelp,
    som skal utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, anbefaler Helsedirektoratet følgende punkter til praksis.