Tall og undersøkelser

 • Fysisk aktivitet blant voksne og eldre

  Objektivt registrert fysisk aktivitet viser at tre av ti voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet.

 • Velferdsgevinster

  ​Beregninger fra Helsedirektoratet viser at det er betydelige helsegevinster på samfunnsnivå ved å øke fysisk aktivitetsnivået i befolkningen.

 • Aktivitetsmåleren som er blitt brukt for å registrere fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet
  Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer

  Rundt 90 prosent av landets 6-åringer er moderat fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag, viser en kartlegging av barn og unges aktivitetsnivå. Også gutter i 9-årsalderen følger i stor grad anbefalingene.

 • Toronto-charteret

  ​Alle mennesker skal ha mulighet for å leve et mer fysisk aktivt liv. Det er samfunnets ansvar å legge til rette for det, slår Toronto-charteret fast.