Kornvarer

Kornforbruket som økte betydelig fra 1979–2007 har i senere år gått ned.

Det samlede forbruket av hvete, rug og havre er nå på omtrent samme nivå som det var i begynnelsen av 1990-årene. Forbruket av ris som økte betydelig i 1980 og 1990-årene, har stabilisert seg de siste årene.

 

Økt import

Salget av matmel fra norske møller har gått noe ned siden 1999, mens importen av bearbeidede produkter av korn og mel har økt betydelig. Importen av bearbeidede kornprodukter, ris og maisprodukter utgjorde 37 prosent av det samlede kornforbruket i 2012.
 
Andelen sammalt mel av mel-omsetningen fra norske møller økte fra 17 til 22 prosent fra 1999–2012. Ettersom vi ikke har opplysninger om ande¬len sammalt mel i importerte bearbeidede kornprodukter er det vanskelig å anslå den samlede andelen sammalt mel av totalt kornforbruk.
 
Helsedirektoratet arbeider for økt for¬bruk av grove typer av brød og kornvarer.
 
 
 
Figur 1 kornvarer, kilo per person per år
 
Figur1.jpg