Grønnsaker, frukt og bær

Forbruket av grønnsaker har økt betydelig over lang tid og forbruket av frukt og bær har økt betydelig siden 1999.

I perioden 1999–2012 økte det årlige forbruket av grønnsaker fra 61 til 74 kilo per person, og det årlige forbruket av frukt og bær fra 69 til 88 kilo per person. I perioden 2009–2011 gikk forbruket av frukt og bær ned, men dette økte igjen i 2012. I følge forbruksundersøkelsene økte forbruket av grønnsaker og frukt og bær i perioden 1989–2009.   
Forbruket av tørre erter, belgvekster, nøtter og oljeholdige frø har forandret seg lite siden 1999. Forbruket av kakao og kakaoprodukter har økt betydelig siden 1999.
 

Flere kvinner enn menn

I Levekårsundersøkelsene 2005, 2008 og 2012 svarte omtrent 60 prosent at de spiste frisk frukt eller grønnsaker minst en gang om dagen. Andelen som sa at de spiste frukt og bær daglig forandret seg lite, og var henholdsvis 61 og 62 prosent 2005 og 2012. Andelen som spiste grønnsaker daglig økte fra 62 til 65 prosent.
 
Flere kvinner enn menn spiste både frukt og grønnsaker daglig i begge undersøkelsene. Andelen som spiste frukt og grønnsaker daglig var lavere i de yngre enn i de eldre aldersgruppene. I den yngste aldersgruppen økte andelen som spiste frukt og grønnsaker daglig, fra 2005–2012. Andelen som spiste frukt eller grønnsaker daglig var høyest blant dem med lang utdanning.
 

Ønsker økt forbruk

Helsedirektoratet anbefaler et inntak av minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær daglig, tilsvarende et totalt inntak på omkring 500 gram per dag. Omregnet til spiselig mengde var det samlede inntaket grønnsaker, frukt og bær rundt 320 gram per dag, ifølge forbruksundersøkelsene, og 380 gram per dag ifølge matforsyningsstatistikken.
 
I den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne Norkost 2010–11 var det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt og bær 363 gram per dag blant menn og 387 gram per dag blant kvinner. Drøyt 20 prosent av de voksne spiste anbefalt mengde av disse varene.
 
Helsedirektoratet samarbeider med matvarebransjen om tiltak for å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær.
 
 
Figur2.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur3.jpg

 
  
Merknad til figurene: Matforsyningsstatistikken for grønnsaker, frukt og bær er blitt mer usikker og beregningsgrunnlaget er endret de senere år. Fra 1999 er anslag for produksjon av frukt og bær i villahager og for skogsbær tatt ut av engrostallene for frukt og bær. Dette førte til brudd i tallserien og betydelig lavere tall enn i årene før.