Fisk

Forbruket av fisk økte fra 2011 til 2012, etter å ha minsket noe fra 2010 til 2011.

Anskaffelsen av fisk og fiskevarer i privathusholdninger økte fra 1995–1999, og har siden forandret seg lite over lang tid. Forbruket av fisk minsket noe i 2010–2011, men økte i 2012.

Regnet som hel urenset fisk (rund vekt) var forbruket av fisk 35 kilo per person i 2011 og 37 kg i 2012. Det var særlig forbruket av laks som økte. Ren fisk (skiver, stykker, filet) og farsevarer (fiskeboller, fiskepudding, fiskekaker) var de to største produktgruppene. Forbruksundersøkelsene viste en nedgang i forbruket av fisk i perioden 1996–2004, og en økning fram til 2009.
 

Lavere enn ønskelig

Det anbefales at man spiser 300 til 450 gram fisk i uken. I den nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost 2010–11 var det gjennomsnittlige inntaket av fisk 310 gram i uken blant kvinner og 450 gram i uken blant menn. Blant kvinnene spiste 31 prosent og blant mennene var det 39 prosent som spiste mer enn 375 gram fisk i uken. Andelen som spiste den anbefalte mengden fet fisk på 200 gram i uken var 21 prosent blant kvinnene og 24 prosent blant mennene.
 
Fiskeforbruket er lavere enn ønskelig, og vesentlig lavere enn forbruket av kjøtt.  Dette viser både forbruksundersøkelser og de nasjonale kostholdsundersøkelsene Ungkost og Norkost. Inntaket av fisk var særlig lavt i de yngre aldersgruppene. Helsedirektoratet arbeider for økt forbruk av fisk.
 
 
Tabell 3 Fisk og firskevarer anskaffet av privathusholdninger, oppgitt som produktvekt, filet og hel urenset fisk. Kilo per innbygger.
Tabell3.jpg

  
Figur 7 Kjøtt totalt inkl. kjøttbiprodukter og fisk, kilo per person per år.
Figur7.jpg

  
 
Informasjon til tabeller og figurer: Datagrunnlaget for fiskeforbruk er usikkert både på engrosnivå og i forbruksundersøkelsene. Derfor er det siden 1995 gjennomført undersøkelser via GfK Norges husholdningspanel for å få tall på anskaffelsen av fisk og fiskevarer i privathusholdninger.
 
Resultatene omfatter all fisk og fiskevarer som husholdningene har anskaffet.