Spedbarn – Tall og undersøkelser (ernæring)

  • 6 måneder gamle barn

    ​Seks måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. ​

  • 12 måneder gamle barn

    ​Tolv måneder gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring, viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost.