Barn og ungdom – Tall og undersøkelser (ernæring)

  • Kosthold 2-åringer

    ​To år gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med råd og anbefalinger for kosthold til småbarn, viser den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Småbarnskost.

  • Kosthold 4-åringer

    ​Kostholdet til det landsrepresentative utvalget av 4-åringer som deltok i UNGKOST-2000 er for en stor del i tråd med anbefalingene Helsedirektoratet.

  • Større barns kosthold

    ​Kostholdet til det landsrepresentative utvalget av elever i 4. og 8. klasse som deltok i Ungkost-2000 er i stor grad i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.