Gratis vitamin D-dråper til barn med innvandrerbakgrunn

Helsedirektoratet har innført et landsdekkende tilbud om gratis vitamin D-tilskudd til alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Tilbudet gjelder i barnets første seks levemåneder.

I tillegg til gratis vitamin D-dråper skal det deles ut tilpasset informasjonsmateriell. Brosjyren om vitamin D er på seks språk og kan lastes ned ved å klikke på lenken til høyre. Tiltaket er satt i gang for å forebygge rakitt hos denne gruppen barn.

Gratis utdeling av vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig bakgrunn er ett av de foreslåtte tiltakene i regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).
 

Ernæringsbetinget rakitt

​Noen innvandrergrupper, særlig pakistanere, har høy risiko for vitamin D-mangel. Siden solens betydning for vitamin D-produksjon i huden er mindre hos en del innvandrergrupper, er kosten og tilskudd ekstra viktig for deres vitamin D-status. Rakitt (skader på skjelettet), som skyldes mangel på vitamin D, rammer i størst grad spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
 
Det er høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fertil alder fra ikke-vestlige land, og det er en sterk sammenheng mellom morens og det nyfødte barnets vitamin D-status. I Norge forekommer ernæringsbetinget rakitt nesten utelukkende hos barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
 
I Norge anbefales det at spedbarn fra fire ukers alder får vitamin D-tilskudd i form av tran, og barn som ikke får tran, bør gis vitamin D-dråper. 
 

Anbefalt inntak

Anbefalt inntak av vitamin D er 10 mikrogram per dag fra 6-23 måneders alder og for de eldre enn 60 år. For barn og voksne fra 2 år opp til 60 års alder er anbefalingen 7,5 mikrogram per dag.
 
Det anbefales at spedbarn får tilskudd med 10 mikrogram vitamin D per dag fra 4 ukers alder. Eldre personer som er lite ute i dagslys bør få tilskudd med 10 mikrogram vitamin D per dag i tillegg til inntaket fra kostholdet.
 
Øvre tolerabelt nivå for langvarig inntak av vitamin D er av EUs Scientific Committee on Food satt til 25 mikrogram per dag for barn og 50 mikrogram per dag for voksne. Øvre tolerabelt inntaksnivå representerer et daglig inntak folk flest kan ha hele livet uten at det oppstår risiko for helseskade.
 

Mat med vitamin D

Det er få matvarer som bidrar med vesentlige mengder av vitamin D. Fet fisk, fiskelever og tran har et høyt innhold av vitamin D. I fiskeslag som makrell, sild, laks og ørret er innholdet av vitamin D omtrent 6-12 mikrogram per 100 gram. Fiskepålegg som brisling, sardiner, makrell i tomat og sursild inneholder mellom 5-15 mikrogram per 100 g. En dagsdose tran gir 10 mikrogram vitamin D.
 
Spisefett tilsatt vitamin D har i flere tiår vært en viktig kilde. I Norge tilsettes vitamin D til margarin og smør (8-10 mikrogram per 100 gram), ekstra lett melk og laktoseredusert melk (0,4 mikrogram per 100 gram). Foreløpig er det få matoljer som er tilsatt vitamin D. En del barnematprodukter som morsmelkerstatning og barnegrøter tilsettes også vitamin D.

Eksempler på matvarevalg som gir anbefalt inntak av vitamin D blant voksne (7,5 mikrogram per dag):
 
a) En liten middagsporsjon laks (100 gram) gir 8 mikrogram.
 
b)  
Matvare Mengde Vitamin D
​Margarin på 3 brødskiver     9 gram 0,7 mikrogram
​Sardiner i tomat på 1 brødskive    25 gram 2,0 mikrogram
​Makrell i tomat på 1 brødskive  25 g   25 gram 1,3 mikrogram
​Sursild på 1 brødskive  25 g   25 gram 2,5 mikrogram
​2 glass melk tilsatt vitamin D     300 gram 1,2 mikrogram
​Sum    7,7 mikrogram