Frukt og grønt i skolen - samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Frukt og grønnsaker
© Colourbox

​Forebyggingstiltak, som gratis frukt og grønnsaker i skolen, kjennetegnes ofte av usikre effektestimater og at eventuell helsegevinst kommer langt frem i tid.

​Rapporten viser hvordan enkle helsekonsekvensutredninger med samfunnsøkonomiske analyser, tross stor usikkerhet, kan gi et mer opplyst beslutningsgrunnlag.

Det argumenteres for å anvende en konsistent verdsetting av sparte statistiske leveår i samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak i ulike samfunnssektorer.

Som illustrasjon har en anvendt tilsvarende verdsetting av statistiske liv som ved tiltak for å forebygge trafikkulykker i vegsektoren. Da viser analysen at bare 0,3 prosent av elevene på permanent basis må øke sitt inntak av frukt og grønnsaker, fra 250 gram til de anbefalte 500 gram pr dag, for at gratis frukt og grønnsaker i skolen skal være et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak.