Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

En kvinne handler grønnsaker i en matvarebutikk.
© Wenche Hoel-Knai/Helsedirektoratet

Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og diabetes.​​​​​​​​​​​​

Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet​ bygger på en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse.
 
Anbefalingene skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse. De tar også sikte på å minske risikoen for sykdommer som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting.

Anbefalingene er basert på den i dag tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen. De vil revideres når ny kunnskap kommer til.  Anbefalingene tar utgangspunkt i dagens kosthold og aktivitetsnivå i de nordiske land.

Den primære målgruppen for anbefalingene er de som arbeider med spørsmål knyttet til kosthold og fysisk aktivitet innen utdanningssektoren, helsesektoren og matvarebransjen.
Anbefalingene gjelder for folk flest. Ved sykdom og for grupper med spesielle behov må kostholdets sammensetning og mengden fysisk aktivitet tilpasses.

Anbefalingene bør brukes som retningslinjer ved planlegging av kosthold og fysisk aktivitet for grupper. De kan også brukes som grunnlag for undervisning og opplysning.
 
Anbefalingene omfatter:
  • Kostråd
  • Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting
  • Anbefalinger for fordeling av energigivende næringsstoffer (fett, karbohydrat, protein) som andel av totalt energiinntak, og anbefalinger for inntak av kostfiber.
  • Anbefalinger for inntak av vitaminer og mineraler, salt, alkohol og kosttilskudd.
  • Referanseverdier for energiinntak.
 

Grunnlag for anbefalingene

Anbefalingene er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR 2012) utarbeidet av en nordisk ekspertgruppe. Kunnskapsgrunnlaget om for anbefalingene for de enkelte stoffer er omtalt i egne kapitler i Nordic Nutrition Recommendations 2012 utgitt av Nordisk ministerråd. Anbefalingene er i tråd med anbefalinger utgitt av Verdens helseorganisasjon.