Mat og helse i arbeidslivet

En gruppe mennesker lager mat sammen.
© Colourbox.com

​Kostholdet påvirker helsen vår, og bør derfor også være et tema i arbeidslivet. 

​Arbeidsmiljølovens § 1-1 åpner for arbeid med helsefremmende tiltak. En målrettet kostholdspolitikk forankret i bedriftens planer, personalpolitikk og HMS-arbeid, kan bidra til bedre arbeidsmiljø og gi helsegevinster for de ansatte.
 

Viktig del av kostholdet

Arbeidslivet omfatter ulike lag av befolkningen og er en viktig arena for folkehelsearbeid med mulighet for å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. Kosthold utgjør en betydelig faktor når det gjelder ikke-arbeidsrelatert sykefravær og i forebygging av de vanligste livsstilssykdommene.
 
Hver dag tar vi valg knyttet til mat, drikke og måltider. Valgene påvirkes av individuelle forhold og av fysiske, økonomiske og sosiale forhold i samfunnet – og på arbeidsplassen. Felles måltider kan påvirke miljø, trivsel og nærvær positivt.
 
De fleste spiser minst ett måltid i løpet av arbeidsdagen, enten medbrakt eller handlet i kantine eller andre steder. Disse måltidene utgjør en viktig del av den enkeltes totale kosthold. Kantiner og andre serveringssteder som har faste gjester daglig, har et stort ansvar ved å påvirke brukernes kosthold over tid, og tilrettelegging for trivelige måltider og gode valg blir ekstra viktig. Utsalgsstedene kan styre matvalg og gjøre de helsemessig gunstigste måltidsvalgene enklere gjennom aktiv markedsføring av et fristende og sunt tilbud.
 

Normgivende anbefalinger

Helsedirektoratet har laget normgivende anbefalinger for mattilbudet på arbeidsplassen og andre serveringssteder. Mobile arbeidsplasser, mindre foretak og arbeidsplasser med skiftordninger har spesielle utfordringer når det gjelder tilgang til sunn mat. De fleste kan likevel gi enkle råd, tilrettelegge for trivelig spisemiljø, tilby drikkevann, frukt/grønnsaker og kanskje brødmat fra automat.
 
Ulike tilbud knyttet til fysisk aktivitet, røykeslutt og AKAN utgjør andre viktige elementer i en helhetlig tilnærming for helsefremmende arbeidsplasser.