Kommunikasjon

to som snakker sammen

​For å sikre helhet og et sterkt kommunikasjonsfaglig miljø, har Helsedirektoratet en samlet kommunikasjonsavdeling.

​Avdelingen støtter divisjonene med kommunikasjonsrådgivning.
  
Avdelingen har kjernevirksomheten knyttet rundt tre team,
 
  • Nett
  • Kampanje/pr/profil.

Kommunikasjonsstrategien for perioden 2012 til 2014 skal bidra til at Helsedirektoratet når sine mål. Den skal også legge grunnlag for bedre prioritering, mer helhetstenkning og styrke tilliten til organisasjonen.
 

Satsingsområder 

Elektronisk kommunikasjon er den primære kanalen

Det betyr satsing på helsenorge.no, intranettet og helsedirektoratet.no - og færre papirbaserte produkter.
 
Flere elektroniske løsninger (for eksempel selvbetjening og
elektroniske retningslinjer). Dette stiller krav til at innholdet er oppdatert. I utviklingen av mer nettbaserte tjenester og i en helsetjeneste som består av mange aktører, er direkte dialog via telefon- og chattjenester gode supplerende kommunikasjonstiltak.
 

Mer dialog og brukermedvirkning

Vi skal spørre den det gjelder og gi målgruppene mulighet til å bidra aktivt i planlegging og utforming av kommunikasjonstiltak. Elektroniske undersøkelser og arenaer for dialog prioriteres. Andre eksempler er: fokusgrupper, kvalitative undersøkelser, møter og referansegrupper.
 

Enhetlig og tydelig informasjon

Vi skal i enda større grad koordinere og samordne budskap så informasjonen fremstår helhetlig for mottaker. Vi skal ha et tydelig og forståelig språk.
 

Kompetanseutvikling

Vi skal utvikle/videreutvikle kommunikasjonstreningen av ledere og medarbeidere, og tilby trening til flere.
 

Mediearbeid

Vi skal prioritere et offensivt, strukturert og planmessig mediearbeid. Det innebærer oppdaterte og kjente medieretningslinjer (avklarte og medietrente talspersoner), høy beredskap og høyt servicenivå.
 

Bedre kunnskap om effekt av kommunikasjonstiltak

Det betyr utvikling og systematisering av måle – og læringsmetoder (f.eks på kampanjer).
 

Bedre internkommunikasjon

Vi har en egen strategi for internkommunikasjon. Strategien skal bidra til at Helsedirektoratet når sine mål og er en delstrategi til kommunikasjonsstrategien. 

Har du lyst til å jobbe hos oss?
 
Ta kontakt på e-post: berit.kolberg.rossine@helsedir.no
 
Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné, 900 53 926