Tryggere legemiddelbruk i Rogaland med e-resept

Innføring av elektroniske resepter i Rogaland starter tirsdag 6. mars. Den nye ordningen vil øke sikkerheten og gjøre hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

​E-resept er til nå innført i nesten hele Hordaland og i store deler av Vestfold og Telemark. I 55 kommuner er e-resept i daglig bruk ved 233 legekontor, 99 apotek og hos 11 bandasjister. Snart er 1 million resepter sendt elektronisk siden de første e-reseptene så dagens lys, våren 2010.

-E-resept blir godt mottatt i kommunene. Pasienter, leger, apotek og bandasjister har positive erfaringer, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Oppstart i Rogaland

Kommunene i Rogaland er inndelt i to puljer som innfører e-resept fra to ulike datoer.

Pulje 1 starter med e-resept fra 6. mars. Det er kommunene Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Suldal.
 
Pulje 2 innfører e-resept fra 17. april. Det er kommunene Haugesund, Vindafjord, Sauda, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Kommunene Sveio og Etne i Hordaland tar også i bruk e-resept fra samme dato.

Fra 6. mars vil alle apotek og bandasjister i pulje 1 vil være klare til å ekspedere e-resepter. Et unntak er sykehusapoteket i Stavanger, som går i gang i april. Sikkerhet står i fokus når e-resept innføres og det tar tid å oppgradere og tilrettelegge ved hvert enkelt legekontor.
 
– Vi regner likevel med at de fleste fastlegene kommer i gang med e-resept den første uken, sier Härter.

Økt sikkerhet

E-resept gir tryggere rutiner og øker pasientsikkerheten.
– Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier Härter.
 
Det er dessuten forventet at e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem: falske resepter. Dette fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes elektronisk.
 
Resepten ligger i en database og apotek eller bandasjist kan hente opp resepten uten at kunden behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere.
 
Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på Internett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.
 
Der e-resept er innført, ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.
 

Fakta om e-resept

 • E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato samt hvilken vare man skal hente.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter. 
  E-resept innføres i legekontor, ved legevakter, i apotek og hos bandasjister.
 • Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotek og bandasjister klare til å ekspedere e-resepter.
 •  Legene tar i bruk e-resept fra samme dato eller når de teknisk forholdene er tilrettelagt.
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
 • Sykehusapotek vil kunne ekspedere e-resepter.
 • På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med nasjonal innføring av e-resept. Helsedirektoratet samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
  Tjenesten «Mine resepter» er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Publikum finner mer informasjon på www.helsenorge.no/eresept, helsepersonell kan lese mer på www.eresept.no. Begge nettsteder viser dato for innføring av e-resept i kommunene.