Økning i bruk av CT-undersøkelser

Nordiske strålevernmyndigheter melder at det de siste 10 årene har skjedd en sterk økning i bruken av computertomografi (CT) i de nordiske landene. Dette gir grunn til å minne om at CT og annen radiologi bare skal benyttes dersom det har betydning for behandlingsvalg.

​– Bruk av CT og annen radiologi som diagnostisk verktøy er alltid positivt når det har betydning for behandlingsvalg. Det er en viktig ressurs for helsetjenesten. Men bruken av denne ressursen må prioriteres, som all annen behandling. Strålebelastningen er et tilleggsmoment i denne avveiingen, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog.
 
I dag er radiologiske avdelinger overbelastet. Konsekvensen er lengre ventetider og fare for at pasienter ikke får utført nødvendige undersøkelser. Ventetiden på CT vil bli redusert hvis CT benyttes bare når undersøkelsen har konsekvenser for behandlingsvalg.
 
Selv om økningen i kreftfare som følge av CT-undersøkelse for de fleste av oss er svært liten, gir det en ekstra grunn til at slike undersøkelser kun skal benyttes når det har betydning for valg av behandling.
 
– Å kritisk vurdere nytteverdien av en CT-undersøkelse er først og fremst et ansvar for den som rekvirerer slike undersøkelser, sier Bjørn Guldvog. Men, pasienter kan også med fordel reflektere omkring forventet verdi av slike undersøkelser, sier han.