Kravdokument veiledende inntil videre

​Dokumentet «Krav til elektronisk meldingsutveksling» blir veiledende inntil videre. Dette ble besluttet av styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet 1.12.11. Dokumentet får status som et bindende kravdokument på det tidspunktet styringsgruppen beslutter.

​Bakgrunnen for dette vedtaket er de mange tilbakemeldingene i sektorhøringen om at flere av virksomhetene i sektoren behøvde tid for å være i stand til å oppfylle kravene. Styringsgruppen ønsker videre at man avventer ikrafttredelse av helseinformasjonssikkerhetsforskriften før kravdokumentet eventuelt blir et bindende dokument.
 
Dokumentet ble opprinnelig utarbeidet av Nasjonalt meldingsløft våren 2011. Den versjonen som ble forelagt styringsgruppa for Normen var en videreutvikling av det opprinnelige dokumentet. Hensikten er å gi en samlet oversikt over krav som stilles til aktører som vil samhandle ved bruk av elektronisk meldingsutveksling over helsenettet.

Kravene omfatter organisatoriske og tekniske forhold som hver virksomhet må ivareta for å kunne drive sikker elektronisk meldingsutveksling og avvikle papirforsendelser.